Nabízíme výběr sběratelských figurek - Vše máme skladem, dodání do 2 dnů

  • Úvod |
  • Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky

1. Provozovatel obchodu

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup u naší firmy

Provozovna: Prodejher.eu, Masarykova třída 310/162, 41501 Teplice,
Sidlo / Firma: Petr Kotek, Karla Čapka 247, 41742 Krupka, IČO: 09842501
(dále jen prodávající)

2. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

3. Dodací lhůta a dostupnost zboží

Dodací lhůta u objednávek přes internet je od objednání zboží obvykle do 48 hodin, objednat lze pouze zboží, které je vedeno "skladem" (tj. je fyzicky skladem na provozovně prodávajícího) a je bezprostředně odesláno. Zboží zakoupené přímo v prodejně není žádná dodací lhůta, prodej je proveden přímo.

4. Platební a dodací podmínky

Zboží je uvedeno již včetně DPH a všech příslušných poplatků, poštovné je taktéž s DPH.

1) V hotovosti přímo na prodejně

Zboží zaplatíte hotově v naší prodejně v Masarykova třída 310/162,Teplice 415 01.

2) Dobírkou

Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese.

Odesláním objednávky na dobírku se kupující zavazuje zásilku převzít a uhradit. Pokud tak neučiní, zavazuje se prodávajícímu uhradít zmařené náklady za poštovné s dobírkou. Upozorňujeme, že veškeré neuhrazené pohledávky, budou postoupeny právnímu oddělení k vymáhání, v tomto případě budete hradit nejen náklady za nevyzvednutou dobírku, ale i veškeré náklady s tím spojené.
!!! Nevyzvednutí dobírky NENÍ odstoupení od kupní smlouvy !!!

3) Platba předem na účet

  • platbu za Vaší objednávku převeďte na náš účet u Fio banky : 2601926887/2010 
  • variabilní symbol platby je číslo objednávky 
  • cena je celková cena objednávky včetně dopravného
  • o průběhu vyřizování objednávky Vás budeme informovat na Vaši emailovou adresu.

4) Online internetové bankovnictví

Ke svému internetovému bankovnictví máte přístup 24 hodin denně, proto nám za svou objednávku můžete zaplatit kdykoliv a kdekoliv jste online.

5. Převzetí zboží

Pokud kupující bezprostředně při převzetí zjistí poškození obalu zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o škodě s dopravcem, pro uplatnění náhrady. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Bez protokolu o poškození zásilky nebude brán zřetel na pozdější reklamace. 

Podepsáním přepravního listu kupujícím tento souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. 

6. Výměna zboží

V případě špatného výběru zboží je možné zboží vyměnit za jiné. Výměnu je možno uskutečnit na základě dohody kupujícího s prodávajícím nejpozději do 14-ti dnů po převzetí zboží kupujícím. V takovém případě musí být zboží vráceno ve stejném stavu jako bylo zasláno, včetně dokladu o koupi zboží. V případě, že je vrácené zboží poškozené, zaniká nárok kupujícího na již dohodnutou výměnu zboží a zboží bude kupujícímu vráceno zpět.

7. Vrácení zboží

Od kupní smlouvy  provedené na dálku můžete bez uvedení důvodu odstoupit do 14 dní po obdržení zboží v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.  

Odstoupit od smlouvy do 14 dnů nelze, pokud si koupíte zvukovou nebo obrazovou nahrávku či počítačový program na tzv. hmotném nosiči (CD, DVD, USB flash disk a podobně), můžete uplatnit právo na odstoupení od smlouvy pouze do chvíle, než zboží vyjmete z originálního obalu.

V případě vrácení zboží je kupující povinen toto dovézt nebo zaslat v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (číslo objednávky, datum nákupu a  faktura/prodejka).

Odstoupí-li kupující oprávněně, je prodávající povinen vrátit kupní cenu (finanční částku uhrazenou kupujícím za zboží) kupujícímu bezhotovostně připsáním na účet, a to nejpozději do 10 pracovních dní po doručení navráceného zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Zboží vrácené na dobírku nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení odstoupení od smlouvy a vrácení peněžitých prostředků.

8. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že s údaji, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na tomto webu, naložíme jako s našimi soukromými a budeme je v tomto smyslu chránit. V žádném případě je bez Vašeho svolení neposkytneme třetím osobám a ani jinak je nezneužijeme.

Výjimkou jsou přepravní společnosti, kterým na základě smlouvy předáváme informace potřebné k doručení zboží a dále společnost Allegro Group CZ, s.r.o., která prostřednictvím služby "Heureka! Ověřeno zákazníky" odešle po každé objednávce zákazníkovi jednorázový dotazník o spokojenosti při nákupu na našem e-shopu.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

Záruka, reklamace a reklamační řád

Jako doklad o záruce je vystaven ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura/prodejka).

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem a v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

Pokud kupující chce zboží reklamovat, musí nejprve vyplnit REKLAMAČNÍ PROTOKOL ve všech kolonkách (doklad o nákupu, přesný popis reklamované vady, atd.). Když kupující zašle zboží k reklamaci bez předchozího vyyplnění REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU, nebude převzato a reklamace nebude zahájena.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího vydá prodávající písemné potvrzení o povinnostech prodejce v případě vadného plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

Kupující je oprávněn u nového zboží uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. U zboží použitého (bazarového) poskytujeme zkrácenou záruku v délce 12 měsíců na skryté vady v době koupě. Nelze uplatnit záruku na vady způsobené běžným opotřebením.

Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Vyřízení reklamace je pozastaveno v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží,dalších podkladů apod.) a započne běžet  až po dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě vzniku sporu vyplývajícího z kupní smlouvy,  je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé k České obchodní inspekci (tzv. institut ADR). Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu, za kterou nenese prodávající odpovědnost) bude prodávající kupujícího kontaktovat o možnostech a dalším postupu.


Doprava zdarma
při nákupu nad 2000 Kč

Dodání do druhého dne
při objednávce zboží do 13:00

Zboží skladem
V e-shopu najdete 100 % položek opravdu skladem

Česká firma
s heslem: Náš zákazník, náš pán

Nákup od výrobce
s produkty, které nikdo jiný nenabízí

Vrácení zboží
s prodlouženou možností ve 30denní lhůtě

Copyright © 2016-2024 FantasyFigurky.cz. Všechna práva vyhrazena.